Teknik

Onlinematerialet Alle Tiders Mad tilpasser sig alle platforme og kan afvikles lige godt på pc, Mac, tablets og smartphones. 

Alle gængse browsere kan bruges: Safari, Firefox, Explorer, Chrome osv.

Læs udvalgte citater fra fagbladet "hjemkundskab"

Hjemkundskabslærernes blad anmelder Alle tiders mad
Hjemkundskabslærerforeningens blad "hjemkundskab" har anmeldt Alle tiders mad.

Et alsidigt materiale

Vi tillader os at citere fra anmeldelsen:
"Der ramte han plet - tænkte jeg, da jeg fornylig blev bekendt med, at Claes Benthien har udviklet et undervisningsmateriale til os, som handler om mad, måltider, råvarer, landbrug, husdyr, handel, køkkenredskaber, bordskikke m.m. op gennem forskellige historiske perioder."

Fokus på slutmålene for undervisningen

"Anskuer man materialet ud fra Fælles Mål for obligatorisk Hjemkundskab, så er her fokus på slutmålene:
- give eksempler på måltidets sociale, kulturelle og historiske aspekter
- beskrive forskellige madkulturer
- bruge og vedligeholde redskaber, udstyr og tekniske hjælpemidler
- give eksempler på fødevarers vej fra jord til bord."

Undervisningsmaterialet er en "værktøjskasse"

"Der lægges ikke op til, at materialet skal benyttes fra A-Å, men derimod til at anskue historiske, sociale, kulturelle, etiske og æstetiske vinkler på mad og måltider, og meget gerne i en tværfaglig sammenhæng, hvor faget historie er selvskreven."

Materialet er indbydende og brugervenligt

"Brugerflade og design er indbydende, overskueligt og meget nemt at navigere rundt i. Filmene er meget naturtro. Teksterne er skrevet i et pænt fortællende sprog, som forsøger at kæde historierne sammen for læseren."

Et fund for pengene

"...prisen på 648,- for en "Flerbrugerlicens" må siges at være absolut rimelig. Hvis fagkontoen er meget beskeden, kan det anbefales at deles med historiefagkontoen om anskaffelsen."

Alle tiders mad blev anmeldt af Ellen Thisted i "hjemkundskab", nr. 3, juni 2005.


Lærernes fagblad har anmeldt Alle tiders mad og vi tillader os at citere fra anmeldelsen:

"I skolernes projektorienterede verden kommer dette materiale som en fuldtræffer. Det er den første samlede fremstilling til skolebrug af madens og måltidets kulturhistorie i dansk perspektiv."

"Materialet henvender sig først og fremmest til folkeskolens historie- og hjemkundskabsundervisning, men er særdeles velegnet i relevante projekter, men alle med interesse for emnet kan have glæde af dette særlige stykke danmarkshistorie."

Den fulde anmeldelse kan læses på Folkeskolens hjemmeside. Gå ind under "links" og klik dig frem til den.

Anmeldt af Birgit Østergaard i august 2005.


Nyt forslag til undervisningsforløb

Tre studerende fra Zahles Seminarium, Allan Gerner Knudsen, Anker Kim Christensen og Anna-Karina Madsen har skrevet en spændende rapport om det historiske i hjemkundskab. De har sat sig for at undersøge spørgsmålene om, hvorfor og hvordan det historiske perspektiv skal og kan inddrages i hjemkundskabsundervisningen.
I forbindelse med rapporten har de også udarbejdet et konkret undervisningsforløb hvor de inddrager brugen af Alle tiders mad. Rapporten og forslaget til undervisningsforløb ligger i Vejledninger.