Forslag til undervisning

Madens og måltidets kulturhistorie i undervisningen

I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om undervisning i hjemkundskabsundervisningen tales der om en række kerneområder.

I undervisningen skal madens kulturelle, historiske og samfundsmæssige aspekter også indgå. Der har hidtil ikke eksisteret et undervisningsmateriale der inddrager samtlige af de ovenstående perspektiver.

Med Alle tiders mad – madens og måltidets kulturhistorie, vil det nu være muligt at tilrettelægge et forløb der tilgodeser mange af de kerneområder som bekendtgørelsen lægger op til.

I menuen Vejledninger kan du finde inspiration til forskellige undervisningsforløb der tager udgangspunkt i cd-rommen og dvd´en Alle tiders mad.

Maden på H.C. Andersens tid

temp_6_2.jpg
I løbet af sit liv klatrede H.C. Andersen op ad samfundsstigen. Da han var blevet verdensberømt var han en hyppig gæst på de danske herregårde, hvor han lærte at sætte pris på de fyrstelige retter. Men det begyndte med boghvedegrød i det fattige skomagerkøkken.

Se under Vejledninger. Opskrifterne til forløbet finder du under Opskrifter.

Lejre Forsøgscenter. Nyt forslag til undervisningsforløb

temp_19_2.jpg
Allan Gerner Knudsen, Anker Kim Christensen og Anna-Karina Madsen fra Zahles Seminarium har skrevet en rapport om, hvordan man kan inddrage det historiske aspekt i hjemkundskabsundervisningen.

”Alt for ofte foregår undervisningen i madkulturelle samt historiske temaer ved at der tilberedes historiske retter uden kobling til de vilkår datidens mennesker var underlagt. Det er derfor glædeligt, at der just er udkommet et kulturhistorisk undervisningsmateriale Alle Tiders Mad. I materialet lægges der vægt på at forklare hvorfor madkulturen forandrer sig – fremstillingsformen er i tråd med vores opfattelse af hvad der er væsentligt at formidle til eleverne. Alle Tiders Mad består af en cd-rom og dvd der indeholder 15 kortfilm, tekst og illustrationer der tilsammen skaber et indtryk af madens og måltidets historie de seneste 1000 år.

I introduktionen til forløbet bruger vi materialet ved, at fremvise en kortfilm der beskriver madens og måltidets historie gennem 1000 år. I de øvrige tre moduler bruger vi cd-rom og dvd til henholdsvis at præsentere perioden og til indsamling af information.

Materialet er efter vores vurdering anvendeligt da det kombinerer film, billeder og illustrationer med tekst indeholdende historiske fakta. Dette er glædeligt da der således sker en levendegørelse konkretisering af historien.

Ydermere er programopsætningen og layoutet yderst elevvenligt og indbydende. I forløbet bruges programmet til at koble viden og praksis sammen for dermed at skabe grobund for varig erkendelse hos eleverne. En sådan vekselvirkning mellem teori og praksis gør det lettere for eleverne at kunne forstå, bruge og evaluere kundskaben. På denne måde opnår man altså, at kundskaben får betydning og relevans for elevens forestillingsverden.”

Under Vejledninger kan man studere deres forslag til et konkret undervisningsforløb. De har ligeledes udarbejdet nogle evaluerings og perspektiveringsspørgsmål som eleverne kan arbejde med.