Bestil Alle tiders mad

Alle Tiders Mad er nu kommet som online-undervisningsmateriale. Det er tilføjet en lang række interaktive opgaver, så eleverne også kan bruge det som fordybelse. De interaktive opgaver giver en score til eleven, men resultaterne gemmes ikke.

Materialet kan bruges som klasseundervisning, som gruppearbejde eller fordybelse enkeltvis. 

Online-versionen af Alle Tiders Mad koster kr. 995 inkl. moms. Det indebefatter ubegrænset brug af materialet på skolen.

Læs mere og bestil Alle Tiders Mad på Nexus Learning